نسخه های وردپرس

نسخه های وردپرس

نسخه های وردپرس

نسخه های وردپرس
نسخه های وردپرس

در این مقاله از کامل ترین مرجع وردپرس در ایران به بررسی و معرفی کلیه نسخه های وردپرس  میپردازیم.

پس تا انتها با مهراکت همراه باشید.

 

بیشتر بدانید:

شاید تابحال برای شما پیش آمده باشد که نسخه های قبلی وردپرس را نیاز داشته باشید اما دسترسی به آنها برایتان مشکل باشد. در این مطلب لیست تمامی نسخه های انتشار یافته وردپرس از ابتدا تاکنون به همراه لینک دانلود آنها را قرار داده ایم.

wordpress

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

نسخه های قبلی وردپرس

آخرین نسخه

5.1.1 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

۵.۱

5.1.1 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1 February 21, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

۵

5.0.4 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.3 January 9, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.2 December 19, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.1 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0 December 6, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.9 Branch

4.9.10 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.9 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8 August 2, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.7 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6 May 17, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.5 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.4 February 6, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.3 February 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.2 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.1 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9 November 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.8 Branch

4.8.9 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.8 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.7 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.6 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.5 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.4 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.3 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.2 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1 August 2, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8 June 8, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.7 Branch

4.7.13 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.12 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.11 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.10 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.9 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.8 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.7 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.6 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.5 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.4 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.3 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.2 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.1 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7 December 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.6 Branch

4.6.14 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.13 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.12 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.11 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.10 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.9 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.8 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.7 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.6 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.5 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.4 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.3 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.2 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.1 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6 August 16, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.5 Branch

4.5.17 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.16 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.15 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.14 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.13 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.12 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.11 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.10 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.9 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.8 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.7 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.6 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.5 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.4 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.3 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.2 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.1 April 26, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5 April 12, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.4 Branch

4.4.18 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.17 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.16 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.15 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.14 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.13 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.12 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.11 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.10 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.9 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.8 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.7 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.6 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.5 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.4 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.3 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.2 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4.1 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4 December 8, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.3 Branch

4.3.19 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.18 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.17 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.16 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.15 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.14 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.13 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.12 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.11 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.10 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.9 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.8 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.7 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.6 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.5 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.4 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.3 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.2 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3.1 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3 August 18, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.2 Branch

4.2.23 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.22 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.21 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.20 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.19 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.18 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.17

October 31, 2017

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.16 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.15 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.14 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.13 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.12 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.11 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.10 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.9 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.8 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.7 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.6 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.5 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.4 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.3 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.2 May 7, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.1 April 27, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2 April 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.1 Branch

4.1.26 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.25 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.24

July 5, 2018

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.23 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.22 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.21 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.20 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.19 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.18 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.17 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.16 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.15 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.14 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.13 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.12 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.11 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.10 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.9 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.8 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.7 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.6 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.5 May 7, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.4 April 27, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.3 April 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.2 April 21, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1.1 February 18, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1 December 18, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.0 Branch

4.0.26 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.25 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.24 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.23 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.22 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.21 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.20 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.19 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.18 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.17 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.16 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.15 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.14 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.13 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.12

June 21, 2016

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.11 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.10 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.9 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.8 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.7 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.6 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.5 May 6, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.4 April 27, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.3 April 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.2 April 21, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0.1 November 20, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0 September 4, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.9 Branch

3.9.27 March 13, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.26 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.25 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.24 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.23 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.22 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.21 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.20

September 19, 2017

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.19 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.18 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.17 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.16 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.15 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.14 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.13 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.12 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.11 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.10 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.9 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.8 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.7 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.6 May 7, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.5 April 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.4 April 21, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.3 November 20, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.2 August 6, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.1 May 8, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9 April 16, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.8 Branch

3.8.29 March 21, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.28 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.27 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.26 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.25 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.24 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.23 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.22 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.21 May 16, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.20 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.19 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.18 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.17 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.16 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.15 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.14 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.13 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.12 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.11 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.10 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.9 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.8 May 7, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.7 April 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.6 April 21, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.5 November 20, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.4 August 6, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.3 April 14, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.2 April 8, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.1 January 23, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8 December 12, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.7 Branch

3.7.29 March 21, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.28 December 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.27 July 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.26 April 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.25 January 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.24 November 29, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.23 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.22 September 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.21

May 16, 2017

zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.20 April 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.19 March 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.18 January 26, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.17 January 11, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.16 September 7, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.15 June 21, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.14 May 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.13 February 2, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.12 January 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.11 September 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.10 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.9 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.8 May 7, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.7 April 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.6 April 21, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.5 November 20, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.4 August 6, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.3 April 14, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.2 April 8, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7.1 October 29, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7 October 24, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.6 Branch

3.6.1 September 11, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6 August 1, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.5 Branch

3.5.2 June 21, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5.1 January 24, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5 December 11, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.4 Branch

3.4.2 September 6, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4.1 June 27, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4 June 13, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.3 Branch

3.3.3 June 27, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3.2 April 20, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3.1 January 3, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3 December 12, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.2 Branch

3.2.1 July 12, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2 July 4, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.1 Branch

3.1.4 June 29, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.3 May 25, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.2 April 26, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.1 April 4, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1 February 23, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.0 Branch

3.0.6 April 26, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.5 February 7, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.4 December 29, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.3 December 8, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.2 November 30, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0.1 July 29, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0 June 17, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

2.9 Branch

2.9.2 February 15, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9.1 January 4, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9 December 18, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

2.8 Branch

2.8.6 November 12, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.5 October 20, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.4 August 12, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.3 August 3, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.2 July 20, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.1 July 9, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8 June 11, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

2.7 Branch

2.7.1 February 10, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7 December 10, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.6 Branch

2.6.5 November 25, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.3 October 23, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.2 September 8, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1 August 15, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6 July 15, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.5 Branch

2.5.1 April 25, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5 March 29, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.3 Branch

2.3.3 February 5, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2 December 29, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1 October 26, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3 September 25, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.2 Branch

2.2.3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.1 Branch

2.1.3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.0 Branch

2.0.11 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.9 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.8 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.7 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.5 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.4 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

1.5 Branch

1.5.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1.3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.5-strayhorn September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

1.2 Branch

1.2.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2.1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-delta September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-mingus September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

1.0 Branch

1.0.2-blakey September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0.2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0.1-miles September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0-platinum September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

0.71 Branch

0.71-gold September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

نسخه‌های تست و بتا

این نسخه‌ها برای تست ارائه شده. پیشنهاد می‌کنیم برای ساخت سایت اصلی از این نسخه‌ها استفاده نشود.

5.2-RC1 April 26, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.2-beta3 April 12, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.2-beta2 April 9, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.2-beta1 March 27, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1.1-RC1 March 8, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-RC2 February 19, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-RC1 February 8, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-beta3 January 31, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-beta2 January 22, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.1-beta1 January 11, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.3-RC1 January 7, 2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.2-RC2 December 18, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0.2-RC1 December 17, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-RC3 December 4, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-RC2 November 30, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-RC1 November 23, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta5 November 16, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta4 November 13, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta3 November 5, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta2 October 30, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
5.0-beta1 October 24, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-RC3 July 31, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-RC2 July 26, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-RC1 July 24, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-beta2 July 19, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-beta1-43498 July 17, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.8-beta1 July 17, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6-RC2 May 15, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6-RC1 May 10, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.6-beta1 May 3, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.5-RC1 March 28, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.5-beta1 March 21, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.3-RC1 February 1, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.3-beta1 January 24, 2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9.1-beta1 November 28, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-RC3 November 14, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-RC2 November 7, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-RC1 October 31, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta4 October 25, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta3 October 19, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta2 October 12, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.9-beta1 October 5, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1-RC2 August 1, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1-RC1 July 25, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8.1-beta1 July 20, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-RC2 June 1, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-RC1 May 25, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-beta2 May 22, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.8-beta1 May 12, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.4-RC1 April 18, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.3-RC1 February 28, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7.1-RC1 January 6, 2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-RC3 December 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-RC2 December 3, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-RC1 November 24, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta4 November 16, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta3 November 11, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta2 November 4, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.7-beta1 October 28, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6.1-RC1 September 1, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC4 August 15, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC3 August 13, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC2 August 11, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-RC1 July 27, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-beta4 July 20, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-beta3 July 13, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

4.6-beta2

July 6, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.6-beta1 June 30, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.1-RC2 April 22, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5.1-RC April 22, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-RC3 April 11, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-RC2 April 10, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-RC1 March 24, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta4 March 17, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta3 March 10, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta2 March 3, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.5-beta1 February 25, 2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-RC1 November 25, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta4 November 11, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta3 November 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta2 October 28, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.4-beta1 October 22, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-RC3 August 17, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-RC2 August 4, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-RC1 July 29, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta4 July 22, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta3 July 23, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta2 July 8, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.3-beta1 July 2, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2.4-RC1 July 30, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC4 April 22, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC3 April 21, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC2 April 20, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-RC1 April 15, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta4 April 3, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta3 March 26, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta2 March 19, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.2-beta1 March 12, 2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-RC3 December 18, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-RC2 December 16, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-RC1 December 11, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-beta2 November 20, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.1-beta1 November 14, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-RC2 September 3, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-RC1 August 27, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta4 August 15, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta3 August 6, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta2 July 18, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
4.0-beta1 July 10, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9.1-RC1 May 6, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-RC2 April 15, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-RC1 April 8, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-beta3 March 29, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-beta2 March 20, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.9-beta1 March 11, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8.1-RC1 January 22, 2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8-RC2 December 10, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8-RC1 December 4, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.8-beta-1 November 21, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-RC2 October 22, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-RC1 October 18, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-beta2 October 10, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.7-beta1 September 28, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-RC2 July 24, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-RC1 July 13, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta4 June 21, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta3 May 10, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta2 April 29, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.6-beta1 April 4, 2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC4 December 6, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC3 December 4, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC2 November 29, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-RC1 November 22, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-beta3 November 13, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-beta2 October 12, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.5-beta-1 September 27, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC4 June 13, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC3 June 12, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC2 June 7, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-RC1 May 27, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta4 May 3, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta3 April 20, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta2 April 12, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.4-beta1 April 5, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3.2-RC1 April 20, 2012 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-RC3 December 11, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-RC2 December 7, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-RC1 December 1, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta4 November 24, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta3 November 8, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta2 October 20, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.3-beta1 October 11, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-RC3 June 29, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-RC2 June 24, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-RC1 June 14, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-beta2 May 25, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.2-beta1 May 12, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1.1-RC1 March 29, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-RC4 February 7, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-RC3 January 22, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)

3.1-RC2

January 1, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-RC1 December 25, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.1-beta2 December 15, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.1-beta1 November 25, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-RC3 June 11, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-RC2 June 4, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-RC1 May 28, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-beta2 May 6, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
3.0-beta1 April 3, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9.1-RC1 December 29, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9.1-beta1 December 23, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9-RC1 December 16, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9-beta-2 December 1, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.9-beta-1 November 15, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.6-beta1 November 12, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
IIS zip
(md5 | sha1)
2.8.5-beta1 October 20, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1-RC1 July 7, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1-beta2 June 26, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1-beta1 June 20, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8-RC1 July 7, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8-beta2 May 23, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8-beta1 May 16, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7.1-RC1 February 6, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7.1-beta1 January 30, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-RC2 December 10, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-RC1 December 1, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-beta3 November 15, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-beta2 November 6, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-beta1 November 1, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1-beta2 August 12, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1-beta1 August 8, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-RC1 July 13, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta3 July 9, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta2 July 1, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta1 June 24, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC3 March 28, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC2 March 26, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC1 March 18, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-RC1 December 28, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-beta3 December 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-beta2 December 22, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2-beta December 21, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1-RC1 October 22, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1-beta1 October 17, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-beta3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-beta2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-beta1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.1-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2.1-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.2-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.3-RC3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.3-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.3-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.1-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1.1-beta September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta4 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.1-beta1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.11-RC3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.11-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.11-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10-RC3 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.10-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.9-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.9-beta September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.8-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.7-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.7-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.6-beta1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.5-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.5-beta-1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.0.1-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-RC2 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.2-beta September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0.1-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
1.0-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
0.72-RC1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
0.72-beta-1 September 24, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

وردپرس شبکه

وردپرس شبکه برای راه اندازی چند سایت تحت یک شبکه و یک دامین استفاده می‌شود.

mu-3.1 March 11, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.5 February 10, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.4 January 22, 2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.3 December 12, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.2 December 1, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0.1 July 30, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-3.0 June 17, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.9.2 March 3, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.9.1.1 January 18, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.9.1 January 14, 2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.6 November 18, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.5.2 October 31, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.5.1 October 30, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.5 October 30, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.4a August 12, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.4 August 12, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.3 August 7, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.2 July 20, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.8.1 July 10, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.7.1 April 21, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.7 January 28, 2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.5 November 25, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.3 October 25, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.2 September 30, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6.1 September 2, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-2.6 July 28, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.5.1 May 12, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.3.3 February 5, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.3.2 January 25, 2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.3 October 30, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.5a October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.5 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.4 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.3 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.2 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2.1 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.2 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.1.1 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
mu-1.0 October 3, 2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
نسخه های وردپرس
نسخه های وردپرس

 

5 دیدگاه دربارهٔ «نسخه های وردپرس»

  1. سلام من سایتم رو‌خیلی ارتقا تونستم بدم با توجه به پست هاتون و راضی هستم و در موقعیت بهتر سئو سایتم رو بدون شک‌به شما میسپارم .

  2. شمس الله حبیبی

    سلام سایت خیلی خوبی دارید عاشق سایتتون شدم من همیشه برای حل مشکلاتم از سایت مهراکت استفاده میکنم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *