الگوریتم هسته گوگل

Core Update

هسته الگوریتم گوگل یا Google Core Update شامل چه تغییراتی شده و چه کاری انجام می دهد؟ قاعدتا وقتی با سوال فوق روبه رو می شوید، احساس می کنید تغییرات گسترده و بزرگی در هسته الگوریتم گوگل رخ داده که این تغییرات باعث جابه جایی ای گسترده در نتایج جستجو (تغییر در رتبه بندی نتایج) … ادامه

الگوریتم هسته گوگل x بخوانید...