کد schema

کد schema

سلام خیلی خوش امدید به مهراکت در این مطلب قصد داریم راجب موضوع ها ی کد schema وقبل از هر چیز، معرفی می کنم، کدهای نشانه گذاری اسکیما!صحبت کنیم تا انتها با مهراکت همراه باشید.