بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟

بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟ سلام خیلی خوش امدید به مهراکت در این مطلب قصد داریم راجب موضوع ها یچند کتاب آموزش دیجیتال مارکتینگ وبازاریابی یا مارکتینگ چیست؟صحبت کنیم تا انتها با مهراکت همراه باشید. به نظر فیلیپ کاتلر پدر بازاریابی مدرن، بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق … ادامه

بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟ x بخوانید...