الگوریتم page layout گوگل

الگوریتم Page Layout گوگل

الگوریتم Page Layout گوگل  Page layout یکی دیگر از الگوریتم های گوگل است. این الگوریتم در سال 2012 اجرا شد. این بار تیم مهراکت الگوریتم پیج لیوت گوگل را برای شما دوسداران سئو سایت باز میکند. در این مقاله به برسی راه هایی برای جلوگیری از جریمه الگوریتم page layout گوگل میپردازیم. با مهراکت همراه … ادامه

الگوریتم page layout گوگل x بخوانید...