الگوریتم هیلتاپ گوگل

الگوریتم هیلتاپ گوگل

الگوریتم هیلتاپ گوگل تعداد زیادی از الگوریتم های مهم در سئو را بر شمردیم. هر یک از آن ها را به تفصیل شرح دادیم. امروز قصد معرفی و آشنایی با یکی از قدیمی ترین الگوریتم های گوگل را داریم. الگوریتم Hilltop ( الگوریتم هیلتاپ گوگل ) الگوریتمی است که در سال 2003 توسط گوگل شناسایی و … ادامه

الگوریتم هیلتاپ گوگل x بخوانید...