ایجاد سیستم پشتیبانی کاربران از طریق چت در وردپرس با افزونه Tidio Live Chat

ایجاد سیستم پشتیبانی کاربران از طریق چت در وردپرس با افزونه Tidio Live Chat

ایجاد سیستم پشتیبانی کاربران از طریق چت در وردپرس با افزونه Tidio Live Chat   آموزش ایجاد سیستم پشتیبانی کاربران از طریق چت در وردپرس با افزونه Tidio Live Chat  در مهراکت میخواهیم بررسی کنیم. در این مقاله به ایجاد سیستم پشتیبانی از طریق چت می پردازیم. باید کمی در مورد چرایی راه اندازی چنین سیستمی (سیستم … ادامه

ایجاد سیستم پشتیبانی کاربران از طریق چت در وردپرس با افزونه Tidio Live Chat x بخوانید...